Skip to main content

 

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Jeloin samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

 

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

…du uppger själv när du blir kund hos oss.

…du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal.

…skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i kundzonen.

…vi hämtar från andra källor – t ex UC AB.

…samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

 

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vissa av våra tjänster involverar partners till oss som vi har återförsäljaravtal med och vi lämnar bara ut nödvändig information för att kunna uppfylla leverans av tjänsten. De partners vi använder oss av har säkerställt att deras användning av personuppgifter uppfyller GDPR.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

  • informationssäkerhet
  • incidenthantering
  • riskanalys
  • mjukvaruppdateringar
  • säker konfiguration och hantering av enheter
  • kontor och serverhallar
  • mjukvaruutveckling
  • upplärning och utbildning

Jeloins personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.